Den angst behandling som har den største effekt på angst lidelser, er kognitiv adfærdsterapi.
angst Kognition handler om de tanker, du tænker, og så handler den også om de sanseindtryk, du får fra dine omgivelser og dig selv.
angst

Angst behandling
angst

Kognitiv adfærdsterapi er derfor en angst behandling, der tager udgangspunkt i og lægger vægt på de tanker, du har i forbindelse med de situationer, du befinder dig i.angst Den måde du tænker på, har nemlig afgørende betydning for, hvordan du vurderer og oplever dig selv og en given situation eller begivenhed.
angst Et eksempel kunne være, at du går en tur ude i skoven og så hører du pludselig fodtrin bag dig.
angst Hvis din første tanke er, ”Shit…nu bliver jeg overfaldet”, så vil du mærke angsten og en række kropslige reaktioner. Din fysiske reaktion går i gang med f.eks. hjertebanken, sveden der pibler frem, rysten, halsen der snører sig sammen og et sug i maven.
angst Din adfærd vil være lettere panisk, som f.eks. at løbe væk, skrige højt, begynde at græde eller i den dur.
angst Er din tanke derimod, ”Nå, det er bare en anden person, der også vil ud at have noget luft her om aftenen”. Så vil du ikke opleve angstreaktionen, og din adfærd vil være upåvirket af situationen. Læs også: Medicin mod angst
angst Dette eksempel illustrer, hvordan dine tanker, følelser og handling/adfærd altid hænger sammen, og særligt hvordan tanker kan påvirke vores følelsesmæssige tilstand og handlemønstre.
angst

Den terapeutiske proces

angst
Den terapeutiske proces handler om at finde ud af, hvad det er for nogen tanker og vurderinger, der ligger til grund for den angst eller det ubehag, som du oplever. Og sætte spørgsmålstegn ved, om det er den eneste måde, at bedømme begivenheden på.
angst Angst behandling handler også om at gøre dig bevidst om dine uhensigtsmæssige tankemønstre, fordi når du bliver bevidst om dine tanker, så kan du rent faktisk gøre noget ved dem.
angst En vigtig del af kognitiv adfærdsterapi er også at forstå, hvordan din adfærd – altså de ting du gør for at dæmpe eller for helt at undgå angsten, påvirker og er med til at fastholde din angst. Se også: 3 simple tips til at få dine angstanfald væk
angst Hvis du f.eks. har panikangst og hele tiden undgår at handle ind i et supermarked, fordi det opleves som farligt eller ekstremt ubehageligt, så finder du aldrig ud af, at du faktisk godt kan klare situationen, og at der ikke sker det, du frygter. I terapien indgår der derfor mange øvelser, som går ud på, at du skridt for skridt arbejder med at nærme dig og være i de frygtede situationer.
angst På den måde skaber du konkrete erfaringer med det du frygter, og at du hen ad vejen finder ud af, at disse ikke er så farlige eller ubehagelige, som du først troede.
angst angst behandling
angst

Andre metoder inden for angst behandling
angst

Udover kognitiv adfærdsterapi kan kropslige metoder også indgå i behandlingen, da mange mennesker med angstlidelser kan få stor gavn af afslapnings- eller afspændingsøvelser. Læs også: Selvhjælpsbøger om angst
angst Du vil ved terapiforløbets afslutning have fået nogle konkrete redskaber og værktøjer, som du kan bruge fremover, så du kan fastholde din positive udvikling og opretholde den konstruktive tilgang til angsten.
angst Forskningen viser, at ”holdbarheden” af kognitiv adfærdsterapi er særdeles god, og at risikoen for tilbagefald er mindst ved denne behandling.
angst

>>> Lyt med her: Psykolog Lise Andersen fortæller 5 minutter om kognitiv adfærdsterapi

 

(Visited 1.220 times, 1 visits today)
Share This