Hej.

Min mand (44 år) har lidt af angst/panikangst siden 1995/1996 og har I alle årene taget antidepressiver. Før jeg lærte ham at kende, fik han en alvorlig depression/angst og blev i den forbindelse medicineret - ligesom han gennemgik et forløb hos en psykiater/psykolog, men det var mest medicinen, der fik ham videre. I mange år levede han med sin sygdom, og jeg mærkede kun sjældent, at han havde den. Kun når vi talte om sygdommen, fortalte han, at han oplevede angsten på daglig basis, men at han havde lært at komme igennem den. Så for ca. 4 år siden blev hans angst stærkere og gjorde det i perioder svært for ham at passe sit arbejde. Ofte måtte jeg tage med ham på arbejde, fordi der var en dør, en gang, en bro, et møde..... han ikke kunne overskue. Ofte blev han hjemme. Han prøvede et forløb hos en hypnotisør - uden effekt og et forløb hos en psykolog - også uden videre effekt. For et år siden fandt han ud af, at han led af svær mangel på D-vitamin og efter han begyndte at indtage D-vitaminer, stabiliserede det hans angst en del. Han er nu - imod lægens anbefaling, der ville sætte dosis op - begyndt at trappe ud af medicinen. Men nu oplever han igen stærkere angst, hvor det influerer på både hans arbejde og på hjemmefronten. Det han/jeg/vi egentlig har brug for, er et sted (eller en person), der tager et mere holistisk tilgang til sygdommen og kan tilbyde "en plan". Det føles som om vi famler i blinde: han prøver en hypnotisør, en psykolog, udtrapning?! Men det er ikke noget der virker.

Hvor kan vi finde én, der kan hjælpe ham/os?

Venlig hilsen

Pernille

Hej Pernille

Tak for din mail! Jeg vil forsøge at besvare den efter bedste evne.

Medicinering og vitamintilskud:

Svær mangel på D-Vitamin kan ifølge min viden medføre depression, træthed og humørsvingninger. (Nu er jeg jo ikke læge men psykolog, men ud fra de informationer jeg kan indsamle, synes dette at være hvad forskningen indtil videre har fundet frem til). At svær D-Vitamin mangel også kan medføre angst, synes at være ret så nærliggende, eftersom depression ofte er forbundet med angst. Jeg er således ikke forundret over at din mand oplever en forbedring af sin tilstand efter han er begyndt at tage D-Vitamin tilskud.

Du skriver at lægen vil sætte dosis op. Er det D-Vitamin eller den antidepressive medicin han vil øge dosis af? D-Vitamin niveauet kan måles i en blodprøve så det er bare at få det tjekket. Når din mand ligger indenfor normalområdet her, kan han i samarbejde med lægen forsøge hvad en nedtrapning og eventuel udtrapning af den antidepressive medicin vil medføre. Det er dog meget vigtigt at en nedtrapning og/eller udtrapning sker i samarbejde med en læge. (Her skal lige slås på tromme for at det kan være at foretrække at være tilknyttet en Speciallæge i Psykiatri frem for sin Alment Praktiserende Læge. Psykiateren er jo netop specialist i forskellige psykofarmaka og anden medicins indvirkning på psyken, hvor den Alment Praktiserende Læge netop har dette som speciale). Det vil undre mig, at lægen vil øge dosis på den antidepressive medicin, hvis din mand faktisk har det bedre nu. Men både spørgsmålet om D-vitamin og antidepressiv medicin er noget som han skal konsultere lægen med, eftersom det er ham/hende der netop har uddannelsen indenfor dette område. Ved at din mand, efter han er begyndt at trappe ud af den antidepressive medicin, nu igen oplever han får det værre, kan dette klart tolkes som, at han skal tilbage på medicinen igen. Tal med lægen herom.

Så første del af planen: Få tjekket D-Vitamin niveauet og tal med lægen om igen at finde en balance i dosis på antidepressiv medicin og D-Vitamin.

Terapi:

Forskning har indtil nu vist, at Kognitiv Terapi er den mest effektive behandling af angst og depression. Forskningen viser også, at der kan være behov for både medicinering med eksempelvis antidepressiv medicin og kognitiv terapi for at få en effektiv forbedring.

Så anden del af planen: Find en god kognitiv psykolog.

Hvis din mand kom hos mig, ville jeg som kognitiv psykolog være interesseret i, at høre noget om der i din mands familie er andre som lider af angst, depression eller andre psykiske lidelser. Jeg vil også være interesseret i at høre om hvor god din mand er til at lytte til sig selv og respektere egne grænser. Det kunne jo være, at din mand – da han fik det værre – eventuelt havde haft en periode med ekstra arbejdspres eller andet. Det kan da godt være at hele forklaringen på hans forværring skal findes i et yderligere fald i D-Vitamin, men muligheden for at din mand har haft en længere periode, hvor han har presset sig selv, være stresset og haft for meget om ørerne, ville jeg helt klart spørge ind til. Jeg ville være interesseret i at høre om hvorledes hans søvnkvalitet og omfanget af søvn har været. Jeg ville være interesseret i at høre om hvilket humør han har været i og hvilke følelser der har fyldt. Jeg ville også være opmærksom på om han klager over fysiske smerter. Derudover ville jeg være meget interesseret i at høre noget om hvilke tanker din mand har når han har det slemt.

Som kognitiv psykolog ville jeg netop arbejde med at kikke på din mands adfærd, hans tanker, hans følelser og hans krop:

•Adfærden: Hvad har han gjort indtil nu? Har der været noget der har været uhensigtsmæssig og som vil kunne medføre en forværring af tilstanden? Som behandling her vil netop være forslag til adfærdsændringer ud fra devisen om, at hvis du vil have noget andet end du altid har fået skal du også gøre noget andet end du altid har gjort. Jeg kunne eksempelvis finde på at anbefale, at han skulle sove noget mere, ikke involvere sig i alt for mange ting, ikke være særlig social m.v. som et led af behandlingen.

•Tanker: Hvilke tanker har han når han har det svært. Så ville vi arbejde med at ændre relation til disse tanker og langsomt åbne op for at din mand kunne begynde at tænke anderledes og dermed se på verden, tilværelsen, sig selv, andre m.v. på en anden og mere konstruktiv måde.

•Følelser: Hvilke følelser har han. Her er en del af behandlingen at kunne være med sine følelser, give dem plads, mærke dem, anerkende dem og give dem det de har behov for, hvilket netop er nærvær. Dette vil medføre en lindring og en eventuel ændring af hans relation til sine følelser, hvilket kan være en vigtig del for at kunne opnå og bevare en god psykisk (og fysisk) sundhed.

•Krop: har han fysiske smerter rundt omkring i kroppen. Hvis han har, kan det være tegn på, at han har det med at undertrykke og/eller benægte sine følelser. Behandlingen af problemstillingen via kroppen, arbejder jeg ikke med, men der findes mange rigtig dygtige kropsterapeuter, hvor jeg især har god erfaring med Kranio Sakral Terapi samt Rosenmetoden.

Nogle gange kan man løse sine problemstillinger ved enten at ændre på adfærden eller på tankemønstrene eller mærke og anerkende sine følelser eller gå til en god kropsterapeut. Men meget ofte skal man arbejde med en problemstilling fra flere af indgangsvinklerne og nogle gange fra alle fire, altså både via adfærden, tankerne, følelserne og kroppen.

Jeg vil umiddelbart anbefale at behandlingen af din mands problematikker både skal ske ved hjælp af en læge (eventuelt psykiater) og ved hjælp af en kognitiv psykolog. Efter et stykke tid, eksempelvis 3-6 måneder, vil man kunne overveje om en kropsterapeut vil være en nødvendig behandling.

Håber at min besvarelse er brugbar og nogenlunde overskuelig.

Med venlig hilsen

Laila Ipsen
Autoriseret kognitiv psykolog