Mød brevkassens psykologer

Lise Andersen - Autoriseret psykolog

Lise Andersen - Autoriseret psykolog

Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg er Autoriseret Psykolog og Specialist i Børnepsykologi.
Angst hvad kan man selv gøre?
Herud over har jeg en 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi og har gennem årene deltaget i mange forskellige efteruddannelsesforløb. I en årrække har jeg arbejdet i London som klinisk psykolog bl.a. på et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium. I Danmark har jeg arbejdet inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og inden for den kommunale socialforvaltning. Gennem de sidste 5 år har jeg haft egen praksis samt fungeret som Børnesagkyndig for Statsforvaltningen. Jeg har bred erfaring med at hjælpe mennesker, som kæmper med psykologiske problemer fra lettere til dybt alvorlige. Mit arbejdsfelt er meget bredt, bl.a. problemer som følge af lavt selvværd, angst, depressioner, tvangshandlinger, tvangstanker og sorg. Angst hvad kan man selv gøre?
Desuden har jeg arbejdet med selvmordstruede mennesker. Jeg har tillige på børne- og ungeområdet arbejdet med familieproblemer og adfærdsproblemer. Jeg er specielt interesseret i angstområdet, hvor jeg har undervist fagfolk om angst, bl.a. som gæsteforelæser på universitetet. Derfor har jeg gennem årene sørget for at deltage i international konferencer og kurser om angst. Angst hvad kan man selv gøre?Du kan læse mere om psykologisk rådgivning og behandling på www.psykolog-liseandersen.dk 
Angst hvad kan man selv gøre?
Pia Brabrand - Autoriseret psykolog

Pia Brabrand - Autoriseret psykolog

Angst hvad kan man selv gøre?
Autoriseret psykolog og stifter af Psykologerne Frederiksberg & City – www.psykologerne-frederiksberg.dk
Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet med speciale i de udfordringer, der møder det moderne menneske i et individualiseret samfund. Jeg har efterfølgende specialiseret mig i kognitiv adfærdsterapi samt metakognitiv terapi og har en solid klinisk erfaring med terapi i forhold til børn, unge og voksne.
Angst hvad kan man selv gøre?
Kognitiv adfærdsterapi har været et naturligt valg for mig, idet jeg lægger stor vægt på, at resultaterne af terapien hurtigt skal kunne afspejle sig og forankre sig i hverdagen.
Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg arbejder ud fra et anerkendende og positivt livssyn, hvor jeg tilstræber at møde det enkelte menneske med respekt og indlevelse og skabe gode trygge rammer for det fælles arbejde.
Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg selv er født i 1973 og har været privatpraktiserende psykolog siden 2006.
Angst hvad kan man selv gøre?
Du kan læse mere om kognitiv terapi på www.psykologerne-frederiksberg.dk
Angst hvad kan man selv gøre?
Jane Bager - Autoriseret psykolog

Jane Bager - Autoriseret psykolog

 Angst hvad kan man selv gøre?
Mit navn er Jane. Jeg er uddannet psykolog med speciale indenfor børnepsykologi og psykoterapi.
Angst hvad kan man selv gøre?
Børnepsykologien er rettet mod at øge barnets og den unges muligheder for udvikling og trivsel og mod at hjælpe dets omgivelser med at støtte dets udvikling. Jeg tilbyder assistance til forældre, der har ansvaret for barnets omsorg. Jeg kan medvirke til at afklare om barnet udvikler sig normalt eller der er en begyndende fejludvikling, der skal/kan afhjælpes.
Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg har også børnepsykologiske samtaler, hvis barnet eller den unge har vanskeligheder, f.eks. i forhold til angst, sorg, adfærdsmæssige og/eller sociale vanskeligheder kan jeg tilbyde samtaler med barnet, den unge, forældrene eller hele familien.
Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg står også for børnepsykologiske undersøgelser, hvis der er brug for at få afklaret barnets eller den unges følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling. Undersøgelsen vil indeholde samtaler, observationer og testning. Målet med undersøgelsen er at få afklaret hvilke ressourcer, vanskeligheder og særlige behov barnet eller den unge har.
Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg er medindehaver af Kolding-psykologerne, der er en psykologpraksis beliggende i Kolding.
Angst hvad kan man selv gøre?
Du kan læse mere om børnepsykologi på www.janebager.dk
Angst hvad kan man selv gøre?
 Angst hvad kan man selv gøre?
Maria Krøl - Autoriseret Psykolog og Specialist i Psykoterapi unge og voksne

Maria Krøl - Autoriseret Psykolog og Specialist i Psykoterapi unge og voksne

Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg hedder Maria Krøl. Jeg er autoriseret psykolog, og så har jeg en 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Jeg arbejder primært indenfor den kognitive referenceramme og særligt med ACT (acceptance and commitment therapy), som handler om, hvordan vi kan leve vores liv ud fra vores værdier.
Angst hvad kan man selv gøre?De fleste af os møder perioder i vores liv, hvor det er lidelsesfuldt at håndtere svære tanker og følelser, såsom angst og/eller andre psykiske udfordringer. I sådan en tid kan det være hjælpsomt at vide, at man ikke er alene, og at der findes metoder til, at man kan få det bedre. Jeg arbejder primært med unge og voksne, og jeg har en bred erfaring i forhold til mennesker og de komplekse problemstillinger, der fylder, når vi vælger at søge hjælp. Hvis det var nemt, så havde vi klaret det selv.
Angst hvad kan man selv gøre?Du kan læse mere om mit arbejde: www.psykolog-maria-krol.dk
Angst hvad kan man selv gøre?
Skriv til mig, hvis du har spørgsmål om angst, depression, stress, sygdom, kroniske smerter, krisereaktioner, sorg eller andet.
Angst hvad kan man selv gøre?
Katrine Herbst Alhquist - Professionsbachelor i human ernæring

Katrine Herbst Alhquist - Professionsbachelor i human ernæring

 Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i human ernæring. Jeg er initiativtager og ansvarlig for en række projekter, der omfatter personer der ønsker sig et bedre forhold til dem selv – det være sig gennem vægttab, men også via stræben efter en sundere oplevelse af dem selv, som munder ud i en vis kontrol og forståelse af egne kropsresponser.
Angst hvad kan man selv gøre?
Derudover fungerer jeg som kostvejleder og foredragsholder omkring varigt vægttab.
Angst hvad kan man selv gøre?
Kosten er langt vigtigere end vi går og tror. Den påvirker kroppens og hjernens funktioner. Videnskabelige resultater peger på en sund og varieret kost, som værende en positiv og vigtig faktor for personer med angsttilstande. Derfor er kost et særdeles vigtigt og relevant emne i forhold til angstlidelser.
Angst hvad kan man selv gøre?
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Angst hvad kan man selv gøre?
Venligst
Katrine Herbst
Angst hvad kan man selv gøre?