GENERELT

Når du bruger sitet accepterer du vilkårene, der angives her. Hvis der findes vilkår, du ikke kan acceptere, bedes du lade være med at bruge sitet. Denne site ejes af Stopangsten.dk (dette gælder ikke links til eksterne sites) og er registreret i Danmark.

INDHOLD

De råd og vejledninger, du finder på denne site er publiceret i god tro og med største forsigtighed, som kun bør anvendes som almen information. Der tages ikke højde for særlige helbredsmæssige forhold, der kan være hos den enkelte bruger. Det er vigtigt at påpege, at alle oplysninger du finder på Stopangsten.dk, under ingen omstændigheder må erstatte lægefaglig rådgivning. Er du i tvivl om, hvorvidt f.eks. en konfrontation af din angst eller en vejrtrækningsøvelse kan have negative helbredsmæssige konsekvenser for dig, så spørg altid din egen læge eller psykolog til råds, inden du starter med et værktøj eller en øvelse.

Stopangsten.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle gener eller helbredsmæssige udfordringer, som måtte bryde ud under den enkelte brugers udførelse af f.eks. konfrontation af angst, vejrtrækningsøvelse, positiv dagbog på baggrund af de informationer, der er offentliggjort her på siten.

Det er Stopangsten.dks ambition at levere korrekt og aktuel information. Der påtages dog intet ansvar for eventuelle fejlagtige data eller for ufuldstændig information, som måtte optræde på siten.

OPHAVSRET

Alle rettigheder forbeholdes Stopangsten.dk. Al ophavsret og andre rettigheder gældende for tekst, billeder, lyd, video og andet materiale på sitet tilhører Stopangsten.dk.

Siten er udelukkende til private formål i informations øjemed. Det er derfor ikke tilladt at uddele, kopiere, redigere, udsende, genbruge, videresende, sælge eller bruge indholdet af denne site i offentligt eller forretningsøjemed uden skriftlig godkendelse fra Stopangsten. Sitens indhold må heller ikke indgå i andre værker eller publikationer, hverken i elektroniskformat, papirformat eller lægges ind på anden site eller gennem link til Stopangsten.dk uden skriftlig tilladelse fra Stopangsten.dk.

EKSTERNE LINKS

På denne site kan du finde links til andre sites, som er relevante for specifikke emner for Stopangsten.dk. Det er Stopangsten.dks forventning, at du finder disse sites interessante. Stopangsten.dk påtager sig dog intet ansvar og har ingen forpligtelser for udformning eller for informationsmaterialer på disse eksterne sites.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Du kan valgfrit ønske at modtage Stopangsten.dks nyhedsbrev ved tilmelding fra vores nyhedsbrev side. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes, som du ønsker.

Kun Stopangsten.dk har adgang til informationerne og ingen personlige oplysninger, der registreres på Stopangsten.dk vil på noget tidspunkt blive overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for andre. Der sendes ingen uopfordrede e-mails ud fra disse oplysninger. Du har altid mulighed for at få indsigt i de oplysninger, Stopangsten.dk har om dig, og du kan gøre indsigelse mod registreringen i henhold til reglerne jvf. Persondataloven.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål til sitet, så skriv til info@stopangsten.dk